+66 2 751-1201

สารจากประธานคณะกรรมการ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนในปีพุทธศักราช 2538 คณะผู้ก่อตั้งได้ผลักดันโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จากโรงเรียนขนาดเล็กให้พัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนของเรามีนักเรียนจำนวน 807 คน และคาดหมายว่าจะเพิ่มจำนวนนักเรียนได้ถึง 1,000 คน ภายในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนมีจุดเด่นในด้าน “หลักสูตรภาษาจีนที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร”

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาจำนวน 66 ท่าน คณะครูภาษาจีนจำนวน 13 ท่าน และคณะครูภาษาไทยจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีความเป็นเลิศในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนให้เกิดกระบวนการ “เรียนรู้” ผ่านการศึกษาระบบอเมริกัน

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก โปรดพิจารณาให้โรงเรียนของเราได้ดูแลรากฐานการศึกษาแก่บุตรหลานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ
Mr. Suhat Praisankul

Mr. Pornchai Uvimonchai
Honorable Founding Chairman
Mr. Suhat Praisankul
Chairman/Licensee
Mr. Chin Ming Yeh
Honorable Chairman/Chief Auditor
Mr. Sheng Yung Huang
Vice Chairman
Mr. Thanaton Tanthanakorn
Vice Chairman
Mr. Yosapol Changchareonkij (Mr. Wei Pien)
Vice Chairman
Mr. Thanat Thatthongthae (Mr.Frank)
Vice Chairman
Mr. Shyr Tair Fwu (Mr. Simon)
Vice Chairman
Mr. Cheng Ming Chang
Auditor
Ms. Sujidtra Laptheerawut
Vice Chief Auditor
Ms. Pornthip Thaichupinijsak
Director
Ms. Belinda Changkajonsakdi
Director/General Secretary
Mr. James Hung
Director
Mr. David Hung
Director
Mr. Fei Peng Cheng
Director
Mr. Yao Wu Lee
Director
Mr. Ching Chao Hou
Director
Ms. Hsin Hui Lin
Director
Ms. Carol S. H. Chung
Executive Assistant to Board/Foundation Coordinator