+66 2 751-1201

Application Procedure

ฝ่ายทะเบียนยินดีต้อนรับค่ะ!

ดาวน์โหลดแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน

ดาวน์โหลดแผ่นพับข้อมูล การทดลองเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารPDF เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ประจําปี 2558-2559(ภาษาอังกฤษ)

ภาษาจีน โปรดคลิ๊กที่นี่ -> 15-16 新生入學須知

นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย : จะต้องใช้เอกสารสําหรับการสมัครเข้าเรียนตามที่โรงเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน และทดลองเรียนฟรีเป็นเวลา 2สัปดาห์ เพื่อเป็นการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเข้าเรียนต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เวลา 7:30น. – 15.30น. วันจันทร์-ศุกร์
โทรศัพท์: (02) 751-1201 ถึง 6 ต่อ 200 (คุณแมว, คุณเกด ) โทรสาร: (02) 751-1210
อีเมล์: registrar@tcis.ac.th

นักเรียนต่างชาติ : จะต้องใช้เอกสารสําหรับการสมัครเข้าเรียนตามที่โรงเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูวีดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งท่านจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายวิชาการต่างๆ การเรียนการสอน และคุณครูผู้สอน ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราเพื่อเป็นการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเข้าเรียนต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาดูข้อมูลที่แนบมาด้วย ดังนี้(จดหมายแนะนํา,รายวิชาที่เปิดสอน, ค่าธรรมเนียมการศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนของเราเพิ่มเติมได้ ในการรับสมัครนักเรียนต่างชาติ ท่านสามารถติดต่อ ดร.สตีเวน บัลลูว์ (ครูใหญ่)

อีเมล: steven.ballowe@tcis.ac.th

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เวลา 7:30น. – 15.30น. วันจันทร์-ศุกร์

โทรศัพท์: (662) 751-1201 ถึง 6 ต่อ 200 (คุณแมว, คุณเกด ) โทรสาร: (662) 751-1210

อีเมล: registrar@tcis.ac.th