Home

เกี่ยวกับ โรงเรียนนานาชาติ TCIS

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.2538 โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอเมริกัน เปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 640 คน

โรงเรียนของเราได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันแบบเต็มรูปแบบติดอันดับหนึ่งในสิบของบรรดาโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีครูผู้สอนชาวสหรัฐอเมริกาและชาวแคนาดามากถึง 40 คน ครูสอนภาษาจีน 14 คน และครูสอนภาษาไทยจำนวน 8 คน

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา และเปิดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีความภาคภูมิใจในการจัดเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาไทยที่มีคุณภาพอีกด้วย นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป

ข่าวสาร TCIS

ปฏิทิน TCIS

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

OUR FACEBOOK PAGE

สื่อออนไลน์