ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติไทย - จีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกำลังจะก้าวไปสู่ความเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และเรายังเป็นโรงเรียนที่มีความคุ้มทุนที่สุด ด้วยการคืนผลตอบแทนที่คุ้มค่า! โรงเรียนนานาชาติไทย - จีนเป็นโรงเรียนที่ไม่หวังผลกำไร และเป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อมอบการศึกษาที่ดีที่สุดตามมาตรฐานการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนของเรา เราจึงเป็นตัวเลือกทางการศึกษาที่ดีสุดสำหรับทุกครอบครัว และในฐานะนักการศึกษามืออาชีพที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราจึงพยายามอย่างหนักที่จะสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้นในแต่วันของทุก ๆ ปี เราขอเชิญชวนให้ทุกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเราให้มากขึ้น

ปัจจุบัน นักเรียนชาย - หญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของเรามีจำนวนประมาณสองร้อยเจ็ดสิบคน นับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่6 ในแต่ละปี 100% ของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนของเราได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวศิษย์เก่าของเราที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ทั้งที่ประเทศไทย ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปและ ประเทศอื่นๆทั่วโลก

เราจัดสอนหลักสูตรเข้มข้มเพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับมหาวิทยาลัย โดยใช้ภาษาอังกฤษ คณาจารย์ของเราประกอบด้วย ครูสัญชาติอเมริกันและแคนาดาซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรสูงสุดด้านวิชาการที่โรงเรียนนานาชาติไทย - จีน คือวิชาเบื้องต้นในระดับมหาวิทยาลัย College Board’s Advanced Placement (AP) ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการสอบวัดผล ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน จุดมุ่งหมายที่ผมวางไว้คือนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องเรียนวิชา AP อย่างน้อย 1 สาขาวิชาจึงจะจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนในรูปแบบมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน ผลการดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ปรากฏว่าโรงเรียนของเรามีการเรียน AP สูงกว่าโรงเรียนที่เปิดสอน AP โดยเฉลี่ยถึง 3 เท่า ตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (College Board) กำหนด และเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล รวมไปถึงการเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ

หนึ่งในคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนนานาชาติไทย - จีน คือ หลักสูตรภาษาจีนกลางของเรา นักเรียนของเราไม่เพียงแค่ซึมซับและเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ แต่พวกเขายังเรียนภาษาจีนกลางอีกด้วย!! นักเรียนที่นี่จะต้องเรียนภาษาจีนทุกวันเป็นพื้นฐาน และเราบรรจุครูจีนที่เป็นเจ้าของภาษา ซึ่งจะสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองให้นักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาได้

นอกจากด้านวิชาการแล้ว นักเรียนของเรายังได้รับประโยชน์จากการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกมากมาย นับตั้งแต่บาสเก็ตบอลจนถึงชมรมหมากรุก!

ขอขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาพิจารณาโรงเรียนนานาชาติไทย - จีน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกับท่านในอนาคต

ท่านสามารถเรียกดูหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ที่นี่ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่า TCIS มีอะไรที่จะมอบให้แก่บุตรหลานของท่านได้ เพียงคลิกที่หลักสูตรการเรียนการสอนของเราข้างล่างนี้เพื่อเปิดเข้าชม

ตารางเรียน

  Day 1, 3, 5 Day 2, 4, 6
7:30-8:50 Block A Block E
8:55-9:20 Break Break
9:25-10:45 Block B Block F
10:50-12:10 Block C Block G
12:15-1:00 Lunch Lunch
1:05-2:25 Block D Block H
2:30-3:10 Advisory Advsiory