ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน (TCIS)

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรอเมริกัน มีคณะครูชาวตะวันตกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ เราเน้นย้ำการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาอย่างรอบด้าน เนื่องจากภาษาจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและในอนาคต หลักสูตรและบุคลากรของเราจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนทุกคน

ภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน โรงเรียนของเราปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทั้งด้านภาษา การคิดคำนวณหรือเทคโนโลยี นักเรียนของเราได้รับรางวัลจากการแข่งขันผลงานศิลปะ วิชาการ และการกีฬา ได้รับรางวัลจากการทดสอบด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ นอกจากนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากนานาชาติไทย-จีนยังสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มีคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะผู้บริหารการศึกษาที่ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด และมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาโรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา และมาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ คลิกเพื่อดูแผนที่

เราคือใคร

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีบุคลากรเป็นครูชาวต่างชาติ 40 คน ครูสอนภาษาจีน 14 คน และครูสอนภาษาไทย 8 คน

บรรยากาศภายในโรงเรียน

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มีความคล้ายคลึงกับวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มีอาคารเรียนแบ่งแยกตามระดับช่วงชั้น โดยแบ่งเป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา อาคารเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และอาคารเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาคารสำหรับโรงอาหาร สระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องเรียนดนตรีห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก และมีสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน

ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนมีสนามกีฬา 3 แห่ง มีห้องจัดแสดงคอนเสิร์ตและละคร ศูนย์บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับนักเรียน รวมถึงห้องสมุดที่มีหนังสือมากกว่า 20,000 รายการ ห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียนเป็นห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศ และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่

บริเวณพื้นที่ระหว่างอาคารเรียนต่างๆ มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมซึ่งสามารถใช้งานได้ในทุกช่วงเวลา ในปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้ต่อเติมหลังคากันสาดเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้นักเรียนใช้ในเวลาพัก

นอกจากอาคารสำหรับเรียนและทำกิจกรรมแล้ว ภายในโรงเรียนยังมีอาคารจอดรถและมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา

ด้านวิชาการในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยยึดการจัดหลักสูตรแบบอเมริกัน โดยมีวิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาเลือกเสรี มีวิชาเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระดับมหาวิยาลัยในสหรัฐอเมริกา (AP Program) ถึง 11 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและถนัดได้ในวิชาดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และเทคโนโลยี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวเพื่อใช้ในการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จะได้ฝึกการค้นคว้าจากโครมบุ๊ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จะใช้แมคบุ๊ก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะมีไอแพดเพื่อเป็นสื่อช่วยในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

การรับรองจากสถาบันการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่

--- สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาสากลจากสหรัฐอเมริกา (WASC)

--- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

--- กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไต้หวัน

--- ครูผู้สอนที่ได้รับใบรับรองความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีจาก Google

การจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนแบบ 3 ภาษาแล้ว เรายังตระหนักถึงความแตกต่างและความสนใจที่แตกต่างกันของนักเรียนเป็นสำคัญด้วย โรงเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เรามีทีมนักกีฬาประเภทต่างๆ มากถึง 55 ทีม และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมกีฬา BISAC เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการร่วมแข่งขันกีฬาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไต้หวันสำหรับนักเรียนที่สนใจ โรงเรียนนานาติไทยจีนจึงเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

ติดต่อเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่มีความประสงค์เยี่ยมชมโรงเรียนหรือทดลองเรียนฟรี(2สัปดาห์) โดยท่านสามารถติอต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อนัดหมายวัน/เวลาเยี่ยมชม ผ่านทางอีเมล ([email protected]) หรือ โทรศัพท์ 02-751-1201

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียนและสถานที่ตั้งของโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

Dr. John J  Mcgrath​