สมาคมผู้ปกครอง TCIS

สมาคมผู้ปกครอง

หากท่านต้องการติดต่อสมาคมผู้ปกครองเพื่อช่วยในการประสานงานด้านต่างๆ กรุณาติดต่อมาที่ [email protected]

สมาคมผู้ปกครองจะตอบรับความคิดเห็นหรือคำร้องของท่าน

เมื่อคณะผู้บริหารโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองได้ข้อสรุป ทางโรงเรียนจะนำเรียนข้อมูลผ่านทางออฟฟิศเชียลไลน์และทางเว็บไซต์www.tcis.ac.th/tcis-parent-association

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน