CoVid19 News

รายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยง ประกาศ ณ. วันที่ 3 มีนาคม 2563

แจ้งรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยง และต้องพักเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ดังรายชื่อที่แนบมาด้วยแล้ว  ขอแจ้งเตือนทุกท่านงดการเดินทางหรือแวะผ่านไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยง หากนักเรียน ผู้ปกครอง หรือสมาชิกในครอบครัว หมายรวมถึงคนขับรถ และพี่เลี้ยง มีการติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงดังกล่าวนี้จะต้องพักเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการต้องสงสัย จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเพื่อยืนยันในการกลับมาที่โรงเรียน

จีน

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

ฮ่องกง

อิหร่าน

อิตาลี

ญี่ปุ่น

มาเก๊า

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

ไต้หวัน