โรงเรียนมีนักเรียนกี่คน?

เรามีนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ อนุบาล-ม.6 ประมาณ 640 คน