โรงเรียนได้รับการรับรองหรือไม่?

ใช่ TCIS ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งของอเมริกัน ไต้หวัน และของไทย TCIS ยังเป็นสมาชิกของ East Asian Regional Council of Overseas Schools (EARCOS)