ใครก่อตั้ง TCIS และทำไมจึงก่อตั้ง TCIS?

TCIS ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยกลุ่มชาวไต้หวันในกรุงเทพฯ เพื่อจัดการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนชาวไต้หวันในกรุงเทพฯ พร้อมกับให้แก่ชาวไทยและชุมชนเชื้อชาติอื่น ๆ ด้วย และเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไต้หวัน