ศิลปะการแสดง

TCIS มีสอนวิชาดนตรีพื้นฐาน (General Music) ตั้งแต่ชั้น PK-G6 วิชานี้ประกอบด้วยการร้องเพลง การบันทึกเสียง เมโลเดียน เครื่องให้จังหวะ (Orff percussion) และอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีและการแสดง

ในช่วง MS (G 7- 8) นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าวงเครื่องสาย (ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และเบส) หรือวงเครื่องเป่า (ฟลุท คลาริเน็ต แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา)

ในช่วง HS นักเรียนสามารถเลือกได้เพิ่มอีกในการเรียนศิลปะการแสดง เช่น ศึกษาต่อในเรื่องวงเครื่องสายออเคสตร้า หรือวงเครื่องเป่า วิชาเลือกอื่นเช่น การขับร้องประสานเสียง วงเครื่องให้จังหวะประเภทกลอง วงกีตาร์ประเภทอคูสติกกีตาร์ วงร็อกสำหรับเครื่องดนตรีร่วมสมัยต่าง ๆ (ร้อง กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด) และเรียนด้านการบันทึกเสียงสำหรับการผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แผนกดนตรียังมีวิชาทฤษฎีดนตรีและทฤษฎีดนตรี AP ยังมีห้องเรียนด้านการแสดงละครสำหรับผู้ที่สนใจการแสดงละครเวที

TCIS เพิ่งจะสร้างห้องเรียนสำหรับวิชาดนตรีขึ้นใหม่ระหว่างปี 2016 – 2017 ขณะนี้แผนกดนตรีของเรามีห้องซ้อม 11 ห้อง